niedziela, 24 maja 2015

Miękkie kompetencje potrzebne w dzisiejszych czasach czy też nie...

Coś o kompetencjach...

Wyniki różnych badań pokazują, że "Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznych. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych. Innymi słowy,aby być zatrudnionym i mieć szansę na sukces zawodowy,wskazane aby być specjalistą w swej dziedzinie i dysponować odpowiednimi kwalifikacjami. Gdy jesteśmy już pracownikami i chcemy zapewnić sobie stabilność zatrudnienia oraz możliwość awansu,powinniśmy dysponować wysokimi umiejętnościami miękkimi. Dlaczego to takie istotne? Bo miękkie kompetencje należą do najważniejszych kompetencji przenośnych, które zapewniają dużą elastyczność kompetencyjną, a więc możliwość odnalezienia się na wielu różnych stanowiskach i w wielu rolach zawodowych. 
Ponadto posiadanie wysokich kompetencji np. interpersonalnych ułatwia budowanie sieci kontaktów zawodowych i biznesowych to w dużym stopniu bezpośrednio przekłada się na łatwość i szybkość pozyskiwania nowych klientów, możliwość współpracy lub udziału w różnych projektach a także pięcie się po szczeblach kariery. Osoby, które wykazują braki w zakresie umiejętności MOTYWOWANIA SIEBIE, pracy pod presją czasu lub oczekiwań oraz nie umieją się porozumiewać z innymi ludźmi podczas pracy w zespole, mogą mieć znaczne trudności z wykorzystaniem opanowanych umiejętności w trakcie treningu po prostu w praktyce. Wysokie IQ powszechnie związane z dużymi możliwościami szybkiego uczenia się, jest koniecznym, ale dalece nie wystarczającym warunkiem do tego, by być prawdziwie utalentowanym pracownikiem. Za " talent" należy uznać osobę, która obok wysokiego IQ również dysponuje takimi kompetencjami jak motywacja, ambicja, wytrwałość i odporność psychiczna czyli tzw.składniki EQ - inteligencji emocjonalnej. O istocie inteligencji emocjonalnej w następnym artykule już wkrótce.

Zapraszam: www.adeeszkolenia.pl

czwartek, 21 maja 2015

Motywacja a sukces?

Co sprawia, że jedni z nas, aby czuć się spełnionymi i szczęśliwymi potrzebują skakać na spadochronie, jechać na safari lub szaleć w klubach do białego rana? Co z kolei powoduje, że inni czerpią satysfakcję z życia rodzinnego, czytania poezji lub słuchania spokojnej muzyki? Na pewno wynika to z naszych wrodzonych temperamentów i ciągle kształtujących się osobowości czy charakterów. Ale czy tylko to tłumaczy motywy, które pchają nas do działania lub powstrzymują nas przed nim?

 Weźmy dla przykładu dwie całkowicie różne osoby. Jedna z nich ma: wykształcenie, pochodzenie, zdolności i zdrowie. I nic w życiu nie udaje jej się osiągnąć. Z kolei druga osoba nie ma nic z tych przymiotów albo tylko jedną i osiąga wręcz nieprawdopodobne rezultaty. Otóż okazuje się , że jakość naszego życia nie ma nic wspólnego z naszymi możliwościami. To, co ludzie są w stanie osiągnąć jest absolutnie niewiarygodne. Jednak, nasz potencjał nie jest równy osiąganym efektom. Aby coś w życiu osiągnąć, aby wznieść się wysoko ponad przeciętność i spojrzeć na świat z całkiem nowej perspektywy, trzeba zacząć inaczej postępować, zacząć inaczej działać. Zatem, co i jak robić, aby osiągnąć sukces, aby swój wewnętrzny potencjał pobudzić do działania i zamiast stresu generować długoterminowy sukces. Jak działać, żeby obudzić w sobie wewnętrzną motywację, a poprzez to wywierać pozytywny wpływ na innych ludzi? Jak wpływać na swoich podwładnych, aby obudzić w nich ich własną, wewnętrzną motywację? Jak ich motywować, jak osiągać cele swoje i organizacji?Otóż nie można nic osiągnąć, jeżeli drzemiącego w nas potencjału nie zaprzęgnie się do pracy. Innymi słowy jeżeli chcemy osiągnąć jakikolwiek sukces, jeżeli chcemy wygenerować jakiekolwiek efekty musimy zacząć: Działać. Być w akcji .Tworzyć. Tę siłę do działania ma w sobie każdy człowiek. Jest naturalną częścią ludzkiego ja. Nie można nic osiągnąć, czy to w zakresie tego, czego pożądamy, jak i tego, czego pragniemy uniknąć, bez działania. Jest nawet taka anegdota o człowieku, który nic nie robił i marzył, że pewnego dnia wygra milion w lotto. Jego kolega zapytał się go „a grasz?”. Odpowiedź była odmowna. Podobnie jest na każdym obszarze naszej rzeczywistości: bez działania, bez podejmowania akcji, baz angażowania się, nie ma mowy o efektach, w tym także i tych przez nas pożądanych. Zatem tylko dzięki działaniu osiągamy rezultaty.Nie wystarczą same oczekiwania, wytyczone cele, marzenia, pobożne życzenia. Nie wystarczy samo martwienie się, przejmowanie ani angażowanie mentalne. Większość ludzi myśli, że sukces jest czymś na kształt nagłego wydarzenia. Sukces jest rezultatem codziennej pracy i robieniem małych kroków. Robienia codziennie tego samego i wznoszenia się na coraz wyższy poziom. I ta sama zasada odnosi się także do porażki. Porażka też nie następuje od razu. Nie jest wynikiem nagłego zawalania się wszystkiego. Ogromny blok lodu odrywa się od lodowca pod wpływem trwającego dziesięciolecia efektu cieplarnianego. Choroba naszych bliskich jest efektem dziesiątek lat zaniedbań na kilku obszarach ich życia.

Zwolnienie z pracy jest efektem nieodpowiednich działań lub budowanie niewłaściwych relacji ze strony pracownika. Wynalazek żarówki czy silnika jest efektem codziennego trudu, czasami zespołów ludzi. Nasza siła przychodzi z koncentracji i podejmowania codziennych działań, po to, aby wciąż usprawniać, polepszać i rozwijać. Jeżeli pracujemy nad czymś i 1 usprawniamy to 1% każdego dnia, to jaka będzie różnica w ciągu roku? Przez małą zmianę, codzienny mały rozwój, zmieniamy całkowicie jakość naszego życia. Wielu z nas nie koncentruje siły swojego życia na zmianach i ciągłym polepszaniu jego jakości. Większość czasu spędzamy natomiast na zastanawianiu się:

Dlaczego to mi nie wychodzi, nie udaje się?

Kiedy wreszcie coś się zmieni?

To, na czy się koncentrujemy, to właśnie manifestujemy, to objawia się w naszych zachowaniach i to przyciągamy. To, co kieruje naszymi działaniami to pragnienie albo desperacja. Każdy z nas ma podświadomy wizerunek siebie i tego, na co zasługuje. To, co zmienia twoje życie to nie uczenie się coraz większej ilości rzeczy. To, co je zmienia to podjęcie decyzji i użycie siły wewnętrznej do podjęcia działań.Czy każde działanie ma sens? Oczywiscie, że nie. Obserwuj swoje kroki, a w razie potrzeby modyfikuj działania. Stosowaną przez ludzi sukcesu formułą jest:

1. Wiedz, jaki efekt, cel chcesz osiągnąć. 2. Zacznij coś robić w tym kierunku. 3. Obserwuj, co dają Ci te działania. 4. Zmieniaj kierunek, jeżeli to, co robisz nie działa.

Zatem tajemnica tkwi w działaniu. Pozostaje jednak najważniejszy problem: jak zacząć działać, jeżeli brak jest motywacji do działania. I tu właśnie wchodzimy na obszar motywacji. Ktoś kiedyś powiedział jednemu ze znanych autorytetów w dziedzinie motywacji: „Wiesz ty odnosisz te sukcesy, bo jesteś zmotywowany, a ja jestem po prostu leniwy”. Odpowiedź była prosta: „Nie jesteś leniwy, masz po prostu cele, które nie mają siły”. Czyli trzeba mieć cele, które napędzają. Cele, poza którymi jest siła. Jak zatem rozbudzić tę siłę w sobie samym i w innych ludziach? Narzędzia i techniki poznasz na naszych szkoleniach z Motywacji...i więcej na
Motywacja do działania i sukcesu